Tillbaka

Anvisningar för använding av söksystemet Discovery

Kategori: Fjärråtkomst, Informationssökning, Materialanvändning

Vad är söksystemet Discovery?

Discovery innehåller i huvudsak elektroniskt material på engelska. Sökspråket är också engelska. Du kan ändra språket i söksystemet i det nedre högra hörnet. På finska kan du söka med FinMesh-termer och materialens titlar. I systemet ingår bl.a. Terveysporttis och Oppiporttis böcker samt andra elektroniska material som din organisation har anskaffat.

Se även hur du enkelt kan använda materialet hemma via Discovery.

 • Du kommer till förstasidan i E-biblioteket Helli via Helli-logotypen i vänstra övre hörnet.
 • I mitten av navigeringsfältet upptill finns länkarna till första sidan och sökflikarna
  • Front Page -länken tar dig till Discoverys förstasida med både sökfönster och länkar till databaser.
  • På fliken Discovery Discovery söker du enligt ämne.
  • På filiken eResources söker du böcker, tidskrifter och databaser.
  • På filiken Citation Matcher -söker du med hjälp av referensuppgifter.
 • I det högra övre hörnet finns inloggningslänkar och den inloggade användarens åtkomst till sitt konto(My profile).
 • Till vänster under navigationsfältet finns länkar för sökning i böcker, tidskrifter, PubMed, UpToDate och Google Scholar.
 • Discover-sökningen i det övresta sökfönstret tar dig till böcker, tidskrifter, Medline, UpToDate och Trip-databasen. Här lönar det sig att söka enligt ämne.
  • Länken Advanced Search till avancerad sökning finns under Search-knappen i sökfönstret.
 • Längst ner till vänster på webbplatsen finns sparade sökningar och de mest populära materialen, i mitten finns sökfönster för material- och referenssökning och till höger länkar till databaser.
  • Under sökfönstret(Library eResources) kan du byta tillbaka till den gamla sökvyn via länken Back to the classic search eller till avancerad sökning via länken Advanced Search.
 • Länken Front Page i navigationsfältet tar dig till förstasidan i Discovery, dät de både sökfönstren finns samt länkar till databaserna.
 • På fliken Discovery söker du enligt ämne.
 • På fliken eResources söker du böcker, tidskrifter och databaser.
 • På fliken Citation Matcher söker du med hjälp av referensuppgifter.
 • Under sökfönstret kan du byta tillbaka till den gamla sökvyn via länken Back to the classic search eller till avancerad sökning via länken Advanced Search.
 • Via länken eResources kommer du till fliken All. Där du kan söka efter alla typer av material.
 • Du kan precisera din sökning till att omfatta endast tidskrifter, e-böcker eller databaser genom att byta flik ovanför sökfönstret.
 • Under sökknappen finns en länk till avancerad sökning (Advanced Search).
 • Efter en materialsökning visas endast den flik som sökningen har riktats till, till exempel Journals.
 • Genom att klicka på länken eResources upptill i navigationsfältet, får du fram alla flikar.

Materialsökning – tidskrifter, böcker eller databaser

Via materialsökningen hittar du alla elektroniska böcker, tidskrifter och databaser som din organisation har anskaffat.

Gå till söksystemet Discovery och välj fliken eResources

 • Under navigationsfältet kan du välja om sökningen ska omfatta alla typer av material eller tidskrifter, böcker eller databaser.
 • I rullgardinsmenyerna som finns ovanför sökfältet i vyn Classic search för standardsökning kan du precisera din sökning.
 • Skriv materialets titel eller en del av den i sökfältet och klicka på Search.
 • Länken Try the new Search under sökfönstret tar dig till en ny sökvy, där det också finns avancerad sökning. Den nya sökningen blir standardsökning.

Välj *Try the new search

 • Skriv materialets titel eller en del av den i sökfältet och klicka på Search
 • Via länken Back to Classic Search under sökknappen går du tillbaka till vanlig sökning.
 • Via länken Advanced search under sökknappen går du till avancerad sökning.
 • Antalet sökresultat visas ovanför resultatlistan Total Results.
 • I menyn Item to show till höger ovanför resultatlistan kan du välja hur många referenser som ska visas på sidan
 • Sökresultaten visas i relevansordning. I menyn Sort by till höger ovanför resultatlistan kan du byta från sortering enligt relevansordning Ranking till sortering enligt rubrik i alfabetisk ordning (Title).

Advanced Search – dvs. avancerad sökning, hjälper dig att precisera sökresultatet. Discovery är avsedd för sökning av Google-typ. Avancerad sökning är inte lämplig vid användning av komplexa sökfraser.

 • Gå till söksystemet Discovery och välj eResources samt byt vid behov till ett nytt sökgränssnitt samt byt vid behov till ett nytt sökgränssnitt
 • Om det inte finns länkarna till Back to the classic search/Advanced Search under Search-knappen:
  • Klicka på länken *Try the new search under sökfönstret.
  • En ny sökvy öppnas och blir standardvy.
 • Välj Advanced Search
 • Länken till avancerad sökning finns under Search-knappen i sökfönstret.
 • Välj sökvillkor
  • Vid avancerad sökning kan du skriva sökfrasen direkt i det övre sökfönstret. Vid sökningen kan du använda Booleska operatorer om du vill. Du kan också skapa en sökning i sökfälten under det övre sökfönstret enligt följande:
   1. Skriv sökorden i sökfälten under det övre sökfönstret och gör önskade avgränsningar. Sökfrasen bildas sökfönstret som finns ovanför.
   2. I den första menyn till vänster om sökfältet kan du avgränsa din sökning med nyckelord, rubrik, ISBN eller ISSN, utgivare, tjänsteproducent eller författare.
   3. I den andra menyn till vänster om sökfältet kan du definiera exaktheten för sökordet: Like = sökordet eller dess synonym finns i sökresultatet. Equal = sökordet finns i ifrågavarande form i sökresultatet.
   4. En boolesk operator väljs till vänster om avgränsningsmenyerna.
   5. Du kan ta bort sökfältet genom att klicka på x-tecknet efter sökfältet.
   6. Du kan lägga till ett sökfält genom att klicka på +-tecknet till höger under det nedersta sökfältet.

Gå till fliken eResources- i söksystemet Discovery och sök en tidskrift eller bok med dess titel.

Inhemska e-böcker och -tidskrifter kan sökas med publikationens titel. Du kan bläddra i dem genom att avgränsa sökningen med utgivare:(Alma Talent, Duodecim, Kandidaattikustannus.)

Sökning av inhemska e-böcker enligt utgivare

 1. Välj fliken eResources upptill i navigationsfältet.
 2. Klicka på länken Advanced Search under Search-knappen i sökfönstret. Du flyttas till avancerad sökning.
 3. Avgränsningen och sökningen görs i sök- och avgränsningsfälten under sökfönstret
 4. Välj Vendor/Platform som avgränsning i den första menyn till vänster om sökfältet.
 5. Skriv utgivarens namn, till exempel Alma Talent, i sökfältet. Sökfrasen vendor:(Alma Talent) bildas i det övre sökfönstret.
 6. Klicka på Search-knappen.

Sökning enligt ämne dvs. Discovery-sökning

Discovery är avsedd för sökning av Google-typ. Sökningen omfattar samtidigt:

 • Databasen Medline/PubMed
 • Databasen UpToDate
 • Databasen Trip
 • tidsktifter
 • böcker
 • Sökspråket är engelska.
 1. Gå till söksystemet Discovery och välj fliken Discovery upptill i navigationsfältet
 2. Skriv en enkel sökfras i sökfönstret och klicka på Search-knappen

Sökresultat

Sökresultatet är vanligen omfattande och i relevansordning.

 • Du får sökresultatet i kronologisk ordning via den andra länken Sort by Date i högra kolumnen.
 • I vänstra kolumnen visas sökresultat från andra databaser.

Avgränsning

Om du vill kan du avgränsa sökresultatet med avgränsningsverktyget i högra kolumnen.

 • I den tredje rullgardinsmenyn Filters, högra kolumnen finns färdiga filter för sökresultat. Med hjälp av den kan du till exempel avgränsa en viss typ av forskning.
 • Under filtren finns fler alternativ för avgränsning: publikationstyp, källa, ämnesområde, utgivare, språk, publikationens titel, tidsavgränsning.

Ta bort avgränsningar

Avgränsningar visas ovanför sökfönstret. Klicka på krysset framför avgränsningen för att ta bort dem.

Gå till söksystemet Discovery, välj fliken Discovery upptill i navigationsfältet och gör sökningen

 • Välj enskilda referenser genom att kryssa för rutan framför rubriken.
 • Du kan välja alla referenser på sidan genom att kryssa för den ruta som finns till vänster mellan sökfönstret och referenslistan.
 • Export och Mail -funktionerna, som finns bredvid kryssrutan, aktiveras när du väljer en eller flera rutor.

Välj Export eller Mail

 • Välj Export om du vill exportera referensen till ett referenshanteringssystem eller ladda upp den till en fil (t.ex. Excel-, Word-, Pdf- eller textfil).
  • Välj program eller filformat i popupfönstret och klicka på Export-knappen i popupfönstrets högra nedre hörn.

Klicka på Mail-ikonen om du vill skicka referensen via e-post.

Registrering i Discovery och regidering personligt konto

En registrerad och inloggad änvändare kan:

  • spara en sökning genom att klicka på stjärnan i slutet av sökrutan och följa önskat ämne i realtid
  • skapa en egen bokhylla genom att stjärnmärka artiklar, tidskrifter och böcker
  • prenumerera på innehållsförteckningar till tidskrifter (Alert)
  • använda material hemma via Discovery med OpenAthens-fjäråtkomst
  • ändra språk i Discovery. Du kan också ändra språket i söksystemet i det nedre högra hörnet.
 1. Gå till söksystemet Discovery och klicka på Sign up-knappen i det högra övre hörnet
 2. Skapa ett konto genom att fylla i blanketten
   • Ange förnamn, efternamn och e-postadress när du skapar användarkoder.
   • Lösenordet ska innehålla minst 8 tecken, stora och små bokstäver, siffror, specialtecken, såsom ! ” # ¤ % & / = ?.
   • Klicka sedan på Sign up -knappen
  • Du flyttas till sidan Awaiting confirmation. Stäng inte meddelandet. Om du inte har fått ett bekräftelsemeddelande per e-post, kontrollera först i mappen för skräppost. Därefter kan du vid behov skicka bekräftelsemeddelandet på nytt genom att klicka på knappen resend the confirmation email.
  • Om din organisation ännu använder Internet Explorer som standardwebbläsare eller bekräftelsen misslyckas, kopiera knappens länk med musens högra knapp och öppna länken i en annan webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
  • Logga in med den e-postadress som du har angett och ditt lösenord. Klicka på Sign in -knappen
  • Inloggningen har lyckats när Hello förnamn, My profile och Log out -länkarna visas i webbplatsens högra övre hörn.
 1. Gåtill Discovery och logga in via Log in-länken i högra övre hörnet.
 2. Klicka på länken My profile i högra övre hörnet.
 3. Klicka på länken Edit till höger om den information som du vill ändra.
 4. Gör ändringarna.
 5. Klicka på Save-knappen.

Spara och redigera sökning

Registrerade användare kan spara sina sökningar för senare användning.

 1. Logga in i söksystemet Discovery och gör en sökning
 2. Gå till Discovery och logga in via “Log in” -knappen i högra övre hörnet. Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du skapa dem via “Sign up -knappen.
 3. Gör en sökning på fliken “Discovery.”
 4. Klicka på stjärnan i sökfönstret – sökningen sparas
 • Obs! Stjärnan i slutet av sökfönstret visas endast när användaren är inloggad i Discovery.

 

 1. Gå till Discovery och logga in via Log in -knappen i högra övre hörnet.
 2. Klicka på länken Saved Searches under sökfältet eller länken My Profile i det högra övre hörnet. Länken visas efter inloggning.
 3. Gör önskade ändringar
 4. Via rubriklänken kan du upprepa sökningen i Discovery.
 5. Du kan beställa uppdateringar av sökresultat till e-posten eller ta bort dem i menyn till höger under sökfrasen.
 6. Ta bort en sparad sökning via krysset efter sökfrasen.

Bokmärken dvs. favoriter

Du kan lägga till en enskild artikel, bok, tidning eller databas i favoriter, så att den lätt kan hittas under ditt eget konto.

 • Gå till söksystemet Discovery och logga in via Log in -knappen det högra övre hörnet.
 • Gör en sökning på fliken Discovery.
 • Klicka på stjärnan under referensen. Stjärnan blir gul.
 • Referensen flyttas till mappen Bookmarks och du kommer direkt till mappen via länken under sökfönstret.
 • Via länken My Profile i högra övre hörnet kommer du till ditt konto. Referenserna finns i nedre delen av kontot, du går till dem via länken My Bookmarks under rubriken Discover.
 • Gå till Discovery.
 • Kontrollera att du är inloggad i Discovery, dvs att ditt namn visas i det högra övre hörnet.
 • Välj fliken Discovery i navigationsfältet och klicka på länken Bookmarks under sökfältet eller på länken My Profile i högra övre hörnet.
 • Skapa en mapp genom att klicka på länken Create new folder i den vänstra kolumnen. Ett popup-fönster öppnas.
 • Lägg till mappens namn i Name-fältet.
  • Parent-fältet som finns under Name-fältet kan du skapa undermappar till mappar, om du redan har färdiga mappar.
 • Klicka på Create-knappen i popupfönstrets högra nedre hörn.
 • Du kan bläddra i mapparnas innehåll i den vänstra kolumnen.
 • Välj de referenser som du vill lägga i mappen genom att kryssa för rutan framför rubriken.
 • De funktioner som finns i högra övre hörnet (Export, Mail, Delete, Folders) aktiveras.
 • Klicka på Folders-knappen
 • Välj i det fönster som öppnas den mapp eller de mappar där du vill lägga referenserna.
 • Gå till Discovery och välj fliken Discovery i navigationsfältet.
 • Logga in via  Log in -länken i det högra övre hörnet.
 • Klicka på länken Bookmarks under sökfältet.
 • Välj artiklar som du vill ta bort genom att kryssa för rutan framför referensens rubrik.
 • Klicka på den aktiverade Delete-knappen till höger ovanför referenserna.
 • Popup-fönstret Deleting öppnas. Bekräfta borttagningen via OK-knappen i högra nedre hörnet. Referensen raderas i alla mappar.
 • Gå till fliken fliken eResources i Discovery och logga in i söksystemet med dina personliga användarkoder via Log in -knappen i högra övre hörnet.
 • Sök en tidskrift, bok eller databas.
 • Klicka på Bookmark-stjärnan under referensen. Stjärnan blir gul.
 • Materialet finns nu på ditt personliga konto i mappen My Bookmarks, som du kommer till via länken ovanför sökfönstret eller länken My Profile i högra övre hörnet.
 • Gå till fliken fliken eResources i Discovery och logga in i söksystemet med dina personliga användarkoder via Log in -knappen i högra övre hörnet.
 • Klicka på länken My Bookmarks ovanför sökfönstret. Via länken My Profile i högra övre hörnet kommer du också till ditt konto, där dina bokmärken dvs. favoriter finns.
 • Bokmärken listas i alfabetisk ordning. En favorit tas bort via det röda krysset som finns efter titeln. Kom ihåg att spara ändringar.

Prenumerera på tidskriftens innehållsförteckning via Discovery

Du kan prenumerera tidskrifts innehållsförteckning via e-post genom Discovery

 • Gå till Discovery.
 • Logga in via Log in-länken i högra övre hörnet eller skapa vid behov användarkoder via Sign up-knapp.
 • Sök tidskriften på fliken Journals.
 • I vänstra nedre kanten på tidskriftens referens finns länken Activate Journal Alert.
 • Klicka på länken för att aktivera prenumerationen på innehållsförteckningen. Du kan ta bort prenumerationen via samma länk när du är inloggad i Discovery.
 • Du kan också gå till Prenumerationer, dvs. alerts, via länken My Journal Alerts som finns till höger ovanför söklådan eller via länken  My profile som finns i högra övre hörnet.  De visas endast när användaren är inloggad i Discovery.

Länken Activate Journal Alert saknas

 • Tidskriftens titel kan ha ändrats eller tidskriften har upphört.
 • Det är inte möjligt att prenumerera på innehållsförteckningar för alla tidskrifter i Discovery, till exempel på tidskrifterna Open Access. I dessa fall ska prenumerationen göras via tidskriftens egen webbplats.
 • Gå till Discovery
 • Logga in via Log in -länken i högra övre hörnet
 • Klicka på länken My Journals Alerts till höger ovanför sökfältet
 • Prenumerationer på innehållsförteckningar listas i popupfönstret.
 • Ta bort prenumerationen via det röda krysset till vänster om titeln.

Byt språk i Discovery

Du kan ändra språket i söksystemet i det nedre högra hörnet och när du är inloggad på Discovery.

 • Logga in i Discovery med dina personliga användarkoder i högra övre hörnet. Klicka på knappen My Profile. Vy Account settings öppnas.
 • Välj Edit i slutet av Language-raden.
 • Välj önskat språk i menyn.
 • Klicka på Save-knappen under.
 • Språkinställningen är i kraft alltid när du är inloggad i systemet.