Tillbaka

ERIC [EBSCOhost]

En engelskspråkig databas som innehåller information om utbildning för alla åldersgrupper, rådgivning, tester och mätning i utbildningsvetenskap.

Ämnesområde: Utbildningsvetenskap
Åtkomst: Mellersta Finland, Norra Karelen, Päijänne-Tavastland, Satakunda, Södra Österbotten, Österbotten
Språk: Engelska