Tillbaka

MEDLINE [EBSCOhost]

En engelskspråkig databas som täcker den internationella medicinska litteraturen. Databasen innehåller också data om biologi och fysik, humaniora och informationsvetenskap relaterade till vård och medicin.

Ämnesområde: Arbetshälsa, Farmakologi, Fysioterapi och rehabilitering, Hälsoekonomi, Hälsovetenskap, Medicin, Näringsvetenskap, Nyckeldatabaser inom hälsosektorn, Odontologi, Psykologi, Socialarbete, Vårdvetenskap / Vårdarbete
Åtkomst: Mellersta Finland, Norra Karelen, Päijänne-Tavastland, Satakunda, Södra Österbotten, Österbotten
Språk: Engelska