Erikoislääkäreiden ja -hammaslääkäreiden kuulusteluvaatimukset

Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia riippumatta siitä minä vuonna erikoistuja on opinto-oikeutensa saanut. Tämänhetkiset vaatimukset ovat voimassa toistaiseksi.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kuulusteluvaatimukset 1.8.2023 alkaen voimassa toistaiseksi

Virtuaalikirjaston kautta ei ole käyttöoikeutta kaikkiin aineistoihin. Pääsy vaihtelee myös organisaatioittain, koska osa organisaatioista on hankkinut laajemmat käyttöoikeudet.

Erikoisalakohtainen kuulusteluvaatimusaineistojen selaus on toistaiseksi poissa käytöstä hakujärjestelmien uusimisen takia.

Lehden tai kirjan saatavuuden voit tarkastaa Helli-julkaisuhausta. Tarvittaessa kysy saatavuutta oman organisaatiosi kirjastosta tai tarkasta oman yliopistosi aineistot.

Yliopistokirjastot tarjoavat pääsyn kaikkiin erikoisvaatimuksiin kuuluviin aineistoihin ja jokainen erikoistuva lääkäri voi pyytää etäkäyttöoikeuden näihin aineistoihin. Tunnusta haetaan omalta yliopistolta. Alla linkit lääketieteellistä opetusta tarjoavien yliopistojen tunnuskäytäntöihin. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä oman yliopistosi kirjastoon tai tietohallintoon kyseisen yliopiston ohjeistuksen mukaisesti.