Tentamenslitteratur för specialistläkare och -tandläkare

Vid tentamen används alltid den senaste tentamenslitteraturen, oberoende av vilket år den specialiserande läkaren har fått sin studierätt. Nuvarande fordringar gäller tills vidare.

Tentamenslitteratur för specialistläkare och -tandläkarutbildningen 1.8. 2023 (på finska)

Man har inte användarrättighet till allt material via e-Biblioteket. Åtkomsten varierar också från organisation till organisation, eftersom vissa organisationer har större samlingar.

Tentamenslitteraturen bläddring efter specialitet är för närvarande inte tillgänglig på grund av bytet av söksystemen.

Du kan kontrollera om tidskriften eller boken är tillgängligt via Helli-publikationssökning. Om det behövs, fråga din organisations bibliotek för tillgänglighet eller kontrollera ditt universitets material.

Universitetsbiblioteken erbjuder åtkomst till all tentamenslitteratur, och varje specialiserande läkare kan be om rätt till fjärranvändning av materialet. Användarrättigheterna fås från det egna universitetet. Nedan länkar till universitetens information om fjärranvändning. Vid problem, kontakta det egna universitetets bibliotek eller informationtjänst i enlighet med aktuella anvisningar.

Helsingfors universitets bibliotek – distansanvändning av e-material