Helli

e-Biblioteket för personalen i välfärdsområden

Sök tidskrifter, böcker eller databaser

Sök elektroniskt material.

Gå till Helli-publikationssökning

Sök enligt ämne med Helli-ämnessökning

Sök enligt ämne med Helli-ämnessökning. Du kan söka samtidigt i flera databaser, tidskrifter och böcker.

Gå till Helli-ämnessökning

Bekanta dig med materialen

Bekanta dig med det elektroniska material. Bläddra, sök efter nyckelord eller filtrera efter ämne, materialtyp, organisation eller språk.

Bekanta dig med materialen

Underhåll och utveckling av professionell kunskap