Informatiker- och biblioteksservice inom välfärdsområdena

Via e-Biblioteket Helli kan du använda allt elektroniskt material som din organisation har anskaffat

Nedan hittar du länk till finska sidan som innehåller information om välfärdsområdenas och servicekundernas informations- och bibliotekstjänster för yrkesverksamma.

Go till den finska sidan

Kuvituskuva