Tillgänglighetsutlåtande för e-biblioteket Helli

Det här är ett tillgänglighetsutlåtande för e-biblioteket Hellis webbplats https://helli.virtuaalikirjasto.fi som upprätthålls av SOTEVirtuaalikirjasto Oy.

Webbplatsen uppfyller till viss del de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.2) och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen. I januari 2024 genomförs en omfattande auditering av tillgängligheten på webbplatsen, och därefter är ett omfattande tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen tillgängligt.

Nedan följer förklaringar av innehåll som inte är tillgängligt.

På webbplatsen finns innehåll som har publicerats i andra externa aktörers tjänster och som tjänsteleverantören inte själv har producerat eller övervakar.

  • Söksystemet Discovery följer enligt tjänsteleverantören kraven för WCAG 2.1.
  • På webbplatsen finns länkar till tjänster som erbjuds av tredje parter såsom blanketter, webbplatser, databaser och videoinspelningar.

 

Det här utlåtandet har upprättats den 15 januari 2023.

Har du upptäckt brister i tillgängligheten på vår webbplats? Informera oss om detta så gör vi vårt bästa för att korrigera bristen.
Skicka din respons per e-post till admin @virki.fi

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000