Tillgänglighetsutlåtande för e-biblioteket Helli

Det här är ett tillgänglighetsutlåtande för e-Biblioteket Hellis webbplats som upprätthålls av SOTEVirtuaalikirjasto Oy.

Webbplatsen uppfyller de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.2) . I januari 2024 genomfördes en omfattande auditering av tillgängligheten på webbplatsen.

Välkommen, detta är SOTEVirtuaalikirjastos tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https:helli.virtuaalikirjasto.fi/ och har uppdaterats 14.06.2024. Tjänsten regleras av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation

Den digitala tjänstens tillgänglighetsstatus

Uppfyller alla tillgänglighetskrav.

På webbplatsen finns innehåll som har publicerats i andra externa aktörers tjänster och som tjänsteleverantören inte själv har producerat eller övervakar.

  • På webbplatsen finns länkar till tjänster som erbjuds av tredje parter såsom webbplatser, databaser och videoinspelningar.

Det här utlåtandet har upprättats den 14 juni 2024.

Har du upptäckt brister i tillgängligheten på vår webbplats? Informera oss om detta så gör vi vårt bästa för att korrigera bristen.
Skicka din respons per e-post till admin @virki.fi

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000