SOTEVirtuaalikirjasto och e-Biblioteket Helli

SOTEVirtuaalikirjasto Oy upprätthåller e-biblioteket Helli, ett e-bibliotek som används av tjänsteproducenter i 16 välfärdsområden. Målet är att stöda yrkeskompetensen hos personal inom social- och hälsovården och främja kvaliteten och säkerheten i vården genom att tillhandahålla högklassigt informationsmaterial.

SOTEVirtuaalikirjasto Oy är ett bolag utan vinstsyfte som ägs av 13 välfärdsområden. Bolaget är en officiell upphandlingsenhet för sina ägare och producerar anskaffnings- och bibliotekstjänster till välfärdsområdena samt till andra tjänsteproducenter inom den offentliga social- och hälsovården. Målet med anskaffnings- och bibliotekstjänsterna är att tillhandahålla informationsmaterial som yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården behöver i sitt arbete och i forskning och att främja färdigheter i informationssökning.

Samordnad anskaffning minskar kostnaderna och ett gemensamt e-bibliotek säkerställer att det finns tillgång till en bassamling, aktuell information och en jämlik webbtjänst för bibliotekets kunder.

Information om informatiker- och bibliotekstjänster för delägare och kunder hittar du här.

Delägare

Södra Karelens välfärdsområde (på finska)
Södra Österbottens välfärdsområde (på finska)
Södra Savolax välfärdsområde (på finska)
Kajanalands välfärdsområde (på finska)
Egentliga Tavastlands välfärdsområde (på finska)
Mellersta Österbottens välfärdsområde
Mellersta Finlands välfärdsområde (på finska)
Kymmenedalens välfärdsområde (på finska)
Lapplands välfärdsområde (på finska)
Österbottens välfärdsområde
Norra Karelens välfärdsområde (på finska)
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde (på finska)
Satakunta välfärdsområde (på finska)

Servicekunder

Beståndsarbetets mål är likabehandling och jämlikhet

Översättning under revidering. Tack för ert tålamod!

 1. Baserar sig på tentamenstidskrifter för specialistläkare och till samlingen har vi valt tentamenstidskrifter som majoriteten av ägarorganisationerna prenumererar på.
 2. Innehåller utöver några enstaka tidskrifter även paket och PPV-prenumerationer, varvid samlingarna erbjuder omfattande tillgång till internationella material för såväl läkare som andra yrkesgrupper inom social- och hälsovården.
 3. Alla tentamenstidskrifter ingår inte i samlingen.

Bassamlingens material:

Tidskrifter, tidskrift- och artikelpaket:
Lehdet, lehti- ja artikkelipaketit:

Age and Aging
The BMJ
Clinical Infectious Diseases
Elsevier Article Choice (PPV)
European Heart Journal
JAMA + 10 Archives -paket
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
Karger-tidskfiftpaket
nature.com Complete
New England Journal of Medicine
Rheumatology
SAGE PPV Token
SpringerLink-tidskriftpaket
WILEY Article Select Tokens

Databaser och övrigt material

Karger Campus -webbkurs
Lexicomp
SpringerLink-bokpaket
UpToDate Anywhere + Advanced-tilllägg

 1. Material av utgivare som ingår i bassamlingen
 2. Material som har avlägsnats från bassamlingen på grund av liten användning
 3. Material som minst fyra (4) organisationer prenumererar på

Valbar samlingens material

Förläggare, vars urval det är möjligt att beställa:

American Academy of Pediatrics
American Diabetes Association
American Psychiatric Association
American Roentgen Ray Society
American Society for Microbiology
American Society of Clinical Oncology, ASCO
American Thoracic Society
BMJ Publishing Group
British Editorial Society of Bone and Joint Surgery
Clinical Journal of the American Society of Nephrology
De Gruyter
Elsevier
European Respiratory Society ERS
The Journal of Rheumatology Publishing Company Ltd
Journal of the American Society of Nephroplogy
Kuntoutussäätiö
Oxford University Press
Radiological Society of North Ameica
Sairaanhoitajaliitto
Suomen lääkäriliitto
Taylor & Francis

Databaser och övrigt material

Alma Talent -verkkokirjahyllyt
Cinahl Complete (Ebsco)
Cinahl Index (Ebsco)
eAnatomy (SAS Imaios)
Medic (Helsingin yliopiston kirjasto)
MOT Kielipalvelu (Kielikone Oy)
PsycArticles (Ebsco)
PsycInfo (Ebsco)

SOTEVirtuaalikirjasto ger via en Expertgrupp förslag om anskaffning av nya material och tjänster till organisationerna. Organisationerna kan också ge förslag om anskaffning av olika material och tjänster.

Om en organisation inte har något av specialområdena för materialen som ingår i Bassamlingen, kan organisationen låta bli att prenumerera på ifrågavarande material.

SOTEVirtuaalikirjasto tar med material i sin samling om ett av följande kriterier uppfylls:

 1. Kravet för val av material till Bassamlingen är att alla organisationer prenumererar på det.
 2. För val av material till Valbar samling krävs att minst fyra (4) organisationer prenumererar på det.
 3. Ifråga om material av utgivare som redan finns i Bassamlingen behövs endast en prenumerant.
 4. Genom detta förfarande behöver kunden inte prenumerera på produkter av samma utgivare från olika aktörer och kan därmed undvika oklarheter i prenumerationerna.
 5. Anskaffningen är kostnadseffektiv och ger ekonomiska fördelar.

Ändringar som görs i samlingarna grundar sig på statistik över användningen och materialets betydelse för att SOTEVirtuaalikirjastos mål och uppgifter ska uppfyllas. Vid planering av ändringar inverkar avtal med utgivare och ändringarnas effekter på totalkostnaderna.

 1. Anskaffningen av paketet, kostnadseffektiviteten och användningen för anskaffningen granskas helhetsmässigt.
 2. Som mätare vid utvärderingen av kostnadseffektiviteten används utöver användningsstatistiken även materialets betydelse i samlingen. Materialets kostnader sätts också i relation till dess omfattning samt jämförs med anskaffningskostnaderna för en enstaka prenumeration.
 3. Enstaka tidskrifter kan flyttas från Bassamlingen till Valbar samling, om användningen av dem i sin helhet är liten och priset för en nedladdning betydligt överskrider kostnaderna för köp av en artikel på utgivarens webbplats.
 4. Material i Valbar samling avlägsnas om det inte finns prenumeranter på dem.

Framställningar om ändringar i samlingarna kan göras av företrädare för en ägarorganisation och av SOTEVirtuaalikirjasto.Beslutet om ändringen fattas i Expertgruppen och Verkställande direktören kan begära att bolagets styrelse fastställer beslutet.

Vid anskaffningar föredras kostnadseffektiva paket- och PPV-anskaffningar. Tyngdpunkten i samlingarna är internationella material.

SOTEVirtuaalikirjasto strävar enligt sin samlingspolicy och i mån av möjlighet efter att svara på behov av nya samlingar. Eventuella tyngdpunktsområden för utveckling är nya verksamhetsområden såsom räddnings- och socialväsendet.