SOTEVirtuaalikirjasto och e-Biblioteket Helli

SOTEVirtuaalikirjasto Oy upprätthåller e-Biblioteket Helli, ett e-bibliotek som används av tjänsteproducenter i 16 välfärdsområden. Målet är att stöda yrkeskompetensen hos personal inom social- och hälsovården och främja kvaliteten och säkerheten i vården genom att tillhandahålla högklassigt informationsmaterial.

SOTEVirtuaalikirjasto Oy är ett bolag utan vinstsyfte som ägs av 13 välfärdsområden. Bolaget är en officiell upphandlingsenhet för sina ägare och producerar anskaffnings- och bibliotekstjänster till välfärdsområdena samt till andra tjänsteproducenter inom den offentliga social- och hälsovården. Målet med anskaffnings- och bibliotekstjänsterna är att tillhandahålla informationsmaterial som yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården behöver i sitt arbete och i forskning och att främja färdigheter i informationssökning.

Samordnad anskaffning minskar kostnaderna och ett gemensamt e-Biblioteket Helli säkerställer att det finns tillgång till en bassamling, aktuell information och en jämlik webbtjänst för bibliotekets kunder.

Beståndsarbetets mål är likabehandling och jämlikhet

Målet är att beståndet ska säkerställa jämlik tillgång till information och åtkomst till gemensamt överenskomna material i hela landet till stöd för vården och servicekvaliteten. Samlingspolicyns syfte är att främja upprätthållande av yrkeskompetensen och patientsäkerheten. Samtidigt garanteras kostnadseffektiva anskaffningar för dess ägarorganisationer och kunder i hela landet oberoende av geografiskt läge.

Till samlingarna hör elektroniska tidskrifter, böcker och databaser. Materialen är indelade i Bassamling som beställas av alla och Valbar samling.

 • Baserar sig på Pay Per View-prenumerationer och paket från stora förläggare samt centrala medicinska tidskrifter.
 • Samlingarna erbjuder omfattande tillgång till internationella material för såväl läkare som andra yrkesgrupper inom social- och hälsovården.
 • Bassamlingens material:

  Tidskrifter, tidskrift- och artikelpaket:
  Lehdet, lehti- ja artikkelipaketit:

  Age and Aging
  The BMJ
  Clinical Infectious Diseases
  Elsevier Article Choice (PPV)
  European Heart Journal
  JAMA + 10 Archives -paket
  Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
  Karger-tidskriftpaket
  nature.com Complete
  New England Journal of Medicine
  Rheumatology
  SAGE PPV Token
  SpringerLink-tidskriftpaket
  WILEY Article Select Tokens

  Databaser och övrigt material

  Karger Campus -webbkurs
  Lexicomp
  SpringerLink-bokpaket
  UpToDate Anywhere + Advanced-tilllägg

  1. Material av utgivare som ingår i bassamlingen
  2. Material som har avlägsnats från bassamlingen på grund av liten användning
  3. Material som minst fyra (4) organisationer prenumererar på

  Valbar samlingens material

  Förläggare, vars urval det är möjligt att beställa:

  American Academy of Pediatrics
  American Diabetes Association
  American Psychiatric Association
  American Roentgen Ray Society
  American Society for Microbiology
  American Society of Clinical Oncology, ASCO
  American Thoracic Society
  BMJ Publishing Group
  British Editorial Society of Bone and Joint Surgery
  Clinical Journal of the American Society of Nephrology
  De Gruyter
  Elsevier
  European Respiratory Society ERS
  The Journal of Rheumatology Publishing Company Ltd
  Journal of the American Society of Nephroplogy
  Kuntoutussäätiö
  Oxford University Press
  Radiological Society of North Ameica
  Sairaanhoitajaliitto
  Suomen lääkäriliitto
  Taylor & Francis

  Databaser och övrigt material

  Alma Talent -verkkokirjahyllyt
  Cinahl Complete (Ebsco)
  Cinahl Index (Ebsco)
  eAnatomy (SAS Imaios)
  Medic (Helsingin yliopiston kirjasto)
  MOT Kielipalvelu (Kielikone Oy)
  PsycArticles (Ebsco)
  PsycInfo (Ebsco)

  SOTEVirtuaalikirjasto ger via en Expertgrupp förslag om anskaffning av nya material och tjänster till organisationerna. Organisationerna kan också ge förslag om anskaffning av olika material och tjänster.

  Om en organisation inte har något av specialområdena för materialen som ingår i Bassamlingen, kan organisationen låta bli att prenumerera på ifrågavarande material.

  SOTEVirtuaalikirjasto tar med material i sin samling om ett av följande kriterier uppfylls:

  1. Kravet för val av material till Bassamlingen är att alla organisationer prenumererar på det.
  2. För val av material till Valbar samling krävs att minst fyra (4) organisationer prenumererar på det.
  3. Ifråga om material av utgivare som redan finns i Bassamlingen behövs endast en prenumerant.
  4. Genom detta förfarande behöver kunden inte prenumerera på produkter av samma utgivare från olika aktörer och kan därmed undvika oklarheter i prenumerationerna.
  5. Anskaffningen är kostnadseffektiv och ger ekonomiska fördelar.

  Ändringar som görs i samlingarna grundar sig på statistik över användningen och materialets betydelse för att SOTEVirtuaalikirjastos mål och uppgifter ska uppfyllas. Vid planering av ändringar inverkar avtal med utgivare och ändringarnas effekter på totalkostnaderna.

  1. Anskaffningen av paketet, kostnadseffektiviteten och användningen för anskaffningen granskas helhetsmässigt.
  2. Som mätare vid utvärderingen av kostnadseffektiviteten används utöver användningsstatistiken även materialets betydelse i samlingen. Materialets kostnader sätts också i relation till dess omfattning samt jämförs med anskaffningskostnaderna för en enstaka prenumeration.
  3. Enstaka tidskrifter kan flyttas från Bassamlingen till Valbar samling, om användningen av dem i sin helhet är liten och priset för en nedladdning betydligt överskrider kostnaderna för köp av en artikel på utgivarens webbplats.
  4. Material i Valbar samling avlägsnas om det inte finns prenumeranter på dem.

  Framställningar om ändringar i samlingarna kan göras av företrädare för en ägarorganisation och av SOTEVirtuaalikirjasto. Beslutet om ändringen fattas i Expertgruppen och Verkställande direktören kan begära att bolagets styrelse fastställer beslutet.

  Vid anskaffningar föredras kostnadseffektiva paket- och PPV-anskaffningar. Tyngdpunkten i samlingarna är internationella material.

  SOTEVirtuaalikirjasto strävar enligt sin samlingspolicy och i mån av möjlighet efter att svara på behov av nya samlingar. Eventuella tyngdpunktsområden för utveckling är nya verksamhetsområden såsom räddnings- och socialväsendet.