SOTEVirtuaalikirjastos strategi

Kunskap och forskning som ger hälsa och välbefinnande

 • SOTEVirtuaalikirjasto är en anskaffnings- och bibliotekstjänst som ägs av 13 välfärdsområden.
 • Vi stöder yrkeskompetensen hos personal inom social- och hälsovården.Vi främjar kvaliteten och säkerheten i vården genom att erbjuda vetenskapligt informationsmaterial i elektronisk form till yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Likabehandling och jämlikhet

 • Vi strävar efter att säkerställa jämlik tillgång och åtkomst till information och gemensamt överenskomna material till stöd för vårdkvaliteten i hela landet.
 • Vi bemöter medlemsorganisationerna, deras företrädare, kunder, samarbetspartner och personal på ett likvärdigt sätt.

Tillförlitlighet

 • Vi är en ansvarsfull samarbetspartner, vi håller våra löften och följer gemensamma spelregler.
 • Vi utvecklar vår affärsverksamhet långsiktigt för våra ägares och kunders bästa.
 • Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet.

Innovativitet

 • Vi söker och utvecklar modigt nya verksamhetssätt, och är inte rädda för misslyckanden.
 • Vi är öppna och uppmuntrar till att lära nytt och utveckla sig själv.

Affärsverksamheten växer, är lönsam och ekonomiskt konkurrenskraftig

 • Vi utvidgar affärsverksamheten genom att öka samordningen av kostnadseffektiva anskaffningar av informationsmaterial, skapa nya kundrelationer och fungera som en anknuten enhet vid anskaffningar.
 • Vi följer kostnaderna med ekonomirapporter och användningsstatistiken för materialen.
 • Vi värnar om vår smidiga och experimentella verksamhetskultur. Vår platta organisation ger möjlighet till snabba beslut.

Tjänsterna skapar en miljö som stöder självständig kunskapssökning och yrkeskompetens.

 • I planeringen utnyttjar vi kundernas expertis.
 • Vi tillhandahåller och utvecklar tjänster som främjar självständig kunskapssökning samt upprätthållande av kompetens och studier på frivillig väg.
 • Vi erbjuder en snabb kanal till tillförlitlig information, uppföljning och delning av aktuell information samt möjligheter till nätverkande.
 • Vi reagerar snabbt på respons och behov av ändringar i tjänsterna.

e-Biblioteket Helli håller hög kvalitet, är tillförlitligt och lätt att använda och viktig portal till vetenskaplig information

 • Vi följer marknaden för olika material och utvecklar samlingarna i samarbete med kunderna.
 • Vi sörjer för att de tekniska lösningarna är lätta att använda, fungerar bra och är uppdaterade.
 • Vi hjälper våra kundorganisationer att utreda lokala tekniska utmaningar och att hitta lösningar för dessa.
 • hjälper sina kunder att upprätthålla kompetensen hos personalen
 • hjälper till att öka arbetsplatsens attraktionskraft
 • koncentrerar anskaffningarna effektivt
 • skapar direkta ekonomiska fördelar, dämpar kostnaderna
 • garanterar kvalitet och säkerhet i vården för befolkningen