SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n strategia

Terveyttä ja hyvinvointia tieteestä ja tutkimuksesta

 • SOTEVirtuaalikirjasto on 14 ei-yliopistollisen hyvinvointialueen omistama hankinta- ja kirjastopalvelu.
 • Tuemme sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatillista osaamista. Edistämme hoidon laatua sekä turvallisuutta tarjoamalla laadukkaita sähköisiä tieteellisiä tietoaineistoja sote-ammattilaisten käyttöön.

Yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus

 • Pyrimme takaamaan hoidon laadun tueksi valtakunnallisesti tasavertaisen tiedonsaannin ja pääsyn yhteisesti sovittuun aineistoon.
 • Kohtelemme jäsenorganisaatioita, niiden edustajia, asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja henkilöstöä samanarvoisesti.

Luotettavuus

 • Olemme vastuullinen yhteistyökumppani, pidämme lupaukset ja noudatamme yhteisiä pelisääntöjä.
 • Kehitämme pitkäjänteisesti liiketoimintaamme omistajien ja asiakkaiden hyväksi.
 • Tarjoamme laadukkaita palveluja.

Innovatiivisuus

 • Etsimme ja kehitämme rohkeasti uusia toimintatapoja, emmekä pelkää epäonnistumisia.
 • Olemme avoimia ja kannustamme uuden oppimiseen sekä itsensä kehittämiseen.

Liiketoiminta kasvaa, on kannattavaa ja kustannuksiltaan kilpailukykyistä

 • Kasvatamme liiketoimintaa lisäämällä tietoaineistojen kustannustehokasta yhteishankintaa, hankkimalla uusia asiakkuuksia ja toimimalla hankinnan sidosyksikkönä.
 • Seuraamme kustannuksia talousraportilla ja aineistojen käyttötilastoilla.
 • Säilytämme toimintakulttuurimme ketteränä ja kokeilevana. Matala organisaatiomme mahdollistaa nopean päätöksenteon.

Palvelut muodostavat itsenäistä tiedonhankintaa ja osaamista tukevan ympäristön

 • Hyödynnämme suunnittelussa asiakkaiden asiantuntijuutta.
 • Tarjoamme ja kehitämme palveluita, jotka tukevat itsenäistä tiedonhankintaa sekä omaehtoista osaamisen ylläpitämistä ja opiskelua.
 • Tarjoamme nopean väylän luotettavaan tietoon, tiedon ajantasaiseen seuraamiseen ja jakamiseen sekä mahdollisuuden verkostoitumiseen.
 • Reagoimme nopeasti palautteeseen ja palvelutarpeiden muutokseen.

Virtuaalikirjasto Helli on laadukas, luotettava ja helppokäyttöinen sekä kokoelmiltaan monipuolinen sähköinen palvelu ja tärkeä tieteellisen tiedon portaali

 • Seuraamme aineistomarkkinoita ja kehitämme kokoelmia yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
 • Huolehdimme, että tietotekniset ratkaisut ovat helppokäyttöisiä, toimivia ja ajantasaisia.
 • Autamme hahmottamaan asiakasorganisaatioiden paikallisia teknisiä haasteista ja löytämään niihin ratkaisuja.
 • auttaa asiakkaitaan ylläpitämään henkilöstön osaamista
 • auttaa lisäämään työpaikan houkuttelevuutta
 • keskittää hankinnat tehokkaasti
 • tuottaa suoria taloudellisia hyötyjä, hillitsee kustannuksia
 • takaa väestölle hoidon laatua ja turvallisuutta