Allmänna användarvillkor för det elektroniska materialet

Vid användande av e-bibliotekets material följs upphovsrättslagen (Upphovsrättslagen 404/1961) och de användarvillkor som uppges i licensavtalen för materialet. Användarvillkoren för e-materialet finns på respektive tjänsteleverantörs hemsida.

Mer information om upphovsrättens finns på Undervisnings- och kulturministeriets sidor.

  • använda materialet i forsknings-, undervisnings- och studiesyfte, s.k. akademiskt bruk
  • se på materialet på en skärm
  • göra sökningar i materialet
  • skriva ut och lagra material i små mängder då och då.
  • använda material i kommersiellt syfte, t.ex. för företagsverksamhet
  • artiklar eller avsnitt ur böcker (kapitel) får inte vidarebefordras till andra organisationer
  • systematiskt ge eller sprida material i stora mängder
  • samla in material med hjälp av automatiserade genomsökningsprogram
  • systematiskt skriva ut eller lagra stora mängder material
  • förändra material eller programvara och utveckla produkter utgående från det

Användarvillkor för materialet

Begränsa till