Palaa selaukseen

Kasvun tuki

Avoin tietolähde, johon on koottu sellaisia arvioituja työmenetelmiä, joiden tavoitteena on edistää lasten ja nuorten psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Se on suunnattu erityisesti sosiaali-, terveys- ja sivistystoimissa toimiville kunta- ja järjestötyön ammattilaisille sekä palvelujärjestelmän tarjonnasta vastaaville tahoille.

Tieteenala: Kasvatustiede, Näyttöön perustuva toiminta, Psykologia, Sosiaalityö
Pääsy: Avoimesti saatavilla oleva aineisto
Kieli: Suomi