Tillbaka

Kasvun tuki

En uppdaterande informationskälla om tidigt stöd riktad till professionella i syfte att främja välbefinnandet hos barn, unga och familjer. Den innehåller evalueringar om olika psykosociala metoder, vilkas syfte är att förbättra barnens, de ungas och föräldrarnas psykiska och sociala välbefinnande.

Ämnesområde: Evidensbaserad praktik, Psykologi, Socialarbete, Utbildningsvetenskap
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Finska, Svenska