Palaa selaukseen

OTseeker

Toimintaterapian näyttöön perustuva tietokanta, joka sisältää tiivistelmiä systemaattisista katsauksista, satunnaistetuista kontrolloiduista kokeista ja muista toimintaterapian kannalta merkityksellisistä aineistoista.

Tieteenala: Fysioterapia ja kuntoutus, Näyttöön perustuva toiminta
Pääsy: Avoimesti saatavilla oleva aineisto
Kieli: Englanti