Tillbaka

OTseeker

OTseeker är en engelskspråkig databasen, som innehåller sammanfattningar av systematiska granskningar, randomiserade kontrollerade studier och andra resurser som är relevanta för arbetsterapiinterventioner.

Ämnesområde: Evidensbaserad praktik, Fysioterapi och rehabilitering
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Engelska