Palaa selaukseen

Oppiportti-webinaarit syksyllä 2024

26/12/2024

Oppiportin webinaarit järjestetään klo 14-16 ja lähetys alkaa n. 15 minuuttia ennen varsinaista alkamisajankohtaa.

Webinaareihin osallistuminen on koko henkilökunnalle maksutonta eikä edellytä erillistä ilmoittautumista.
Kirjautumisvaihtoehdot:

 • Käytä Duodecim-tunnuksia: valitse ”Oma Oppiportti” ja kirjaudu sisään.
 • Käytä organisaatiotiliä: valitse ”Oma Oppiportti” ja ”Kirjaudu organisaatiotilillä”.

Jälkitallenteet ovat osallistujien katsottavissa vuoden ajan webinaaripäivän jälkeisestä päivästä klo 12.00 alkaen.

Oppimistavoitteet:

 • Osaat tunnistaa kaltoinkohtelun merkit sekä kaltoinkohtelun uhan alla olevat lapset ja nuoret.
 • Tiedät miten ja milloin tehdään lastensuojeluilmoitus ja tutkintapyyntö poliisille.
 • Saat keinoja hankalien asioiden puheeksi ottoon lapsen sekä hänen perheensä kanssa.
 • Ymmärrät sujuvan moniammatillisen yhteistyön merkityksen työskennellessäsi lapsen ja hänen perheensä kanssa.

Kohderyhmä:

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka kohtaavat tai hoitavat alle 18-vuotiaita tai heidän perheitään, ja tarvitsevat perustietoa aiheesta.

Ohjelma:

Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin! / Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 Lapsen kaltoinkohtelun tunnistaminen / Sarimari Tupola
Klo 14.35 Milloin ja miten teen viranomaisilmoituksia? / Elisa Valkama
Klo 15.05 Kouluterveydenhoitaja lapsen rinnalla kulkijana / Hanna Lietzen
Klo 15.35 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat / Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Linkki webinaariin: https://www.oppiportti.fi/op/owb00057

Oppimistavoitteet:

 • Osaat epäillä IBD:tä.
 • Tiedät, miten IBD diagnosoidaan ja hoidetaan.
 • Tunnet ammattilaisten roolit IBD:n seurannassa.
 • Ymmärrät IBD:n vaikutuksen potilaan arkeen.

Kohderyhmä:

Terveydenhuollon ammattilaiset sekä alan opiskelijat ja opettajat, jotka tarvitsevat perustietoa aiheesta.

Ohjelma:

Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin! / Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 IBD:n diagnostiikka / Tuire Ilus
Klo 14.30 Ensikäynti IBD-sairaanhoitajan vastaanotolla / Marika Huovinen
Klo 14.55 IBD:n hoito ja seuranta/ Tuire Ilus
Klo 15.20 Potilaan seuranta IBD-sairaanhoitajan vastaanotolla / Marika Huovinen
Klo 15.45 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat / Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Linkki webinaariin: https://www.oppiportti.fi/op/owb00058

Oppimistavoitteet:

 • Tunnistat ja osaat epäillä syöpähoitojen vaikutusta oireiden taustalla.
 • Ymmärrät oireperustaisuuden syövän sairastaneen seurannassa.
 • Ymmärrät syöpähoitojen mekanismit haittojen takana.
 • Saat varmuutta syövän sairastaneen potilaan kohtaamiseen.
 • Ymmärrät terveellisten elämäntapojen vaikutuksen pitkäaikaishaittoihin ja riskeihin.

Kohderyhmä:

Kaikki syöpäpotilaita ja aiemmin syöpää sairastaneita hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset.

Ohjelma:

Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin! / Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 Syöpähoitojen jälkeinen seuranta / Maarit Bärlund
Klo 14.30 Sädehoitojen pitkäaikaishaitat / Tanja Skyttä
Klo 14.55 Lääkehoitojen pitkäaikaishaitat / Maarit Bärlund
Klo 15.20 Syöpähoitojen kardiovaskulaarihaitat / Tanja Skyttä
Klo 15.45 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat / Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Linkki webinaariin: https://www.oppiportti.fi/op/owb00059

Oppimistavoitteet:

 • Tunnistat vanhusten itsemurhien riskitekijät.
 • Tiedät, milloin epäillä itsemurhayritystä vanhuksen sairaalaan tulon taustalla.
 • Osaat tarjota apua ja tukea sekä itsetuhoiselle vanhukselle että hänen läheisilleen.
 • Omaksut ennaltaehkäisyn keinoja.

Kohderyhmä:

Akuuttihoidossa sekä vanhusten parissa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Ohjelma:

Julkaistaan myöhemmin.

Linkki webinaariin: https://www.oppiportti.fi/op/owb00060

Oppimistavoitteet:

 • Ymmärrät tilapäisen unettomuuden olevan normaalia.
 • Ymmärrät eron uniapneaoireyhtymän ja uniapnean välillä.
 • Osaat suunnitella ja toteuttaa sekä seurata unihäiriön hoitoa.
 • Tunnet unihäiriöiden lääkkeettömät hoitomuodot.
 • Osaat epäillä ja tunnistaa hoitoa vaativan unihäiriön ja ohjata potilaan oikeaan hoitopaikkaan.

Kohderyhmä:

Kaikki lääkärit ja hoitajat sekä muut aiheesta kiinnostuneet terveydenhuollon ammattilaiset ja alan opiskelijat.

Ohjelma:

Julkaistaan myöhemmin.

Linkki webinaariin: https://www.oppiportti.fi/op/owb00061

Oppimistavoitteet:

 • Osaat tunnistaa sosiaalisia hätätilanteita.
 • Tiedät, mitä ammattilaisen ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa ja osaat toimia sen mukaan.
 • Tiedät sosiaalipäivystyksen roolin ja tehtävät sosiaalisissa hätätilanteissa.
 • Ymmärrät oman roolisi sekä moniammatillisen yhteistyön merkityksen sosiaalisten hätätilanteiden hoitamisessa.

Kohderyhmä:

Hoidon tarpeen arviointia tekevät ja muut aiheesta kiinnostuneet terveydenhuollon ammattilaiset sekä alan opiskelijat ja opettajat.

Ohjelma:

Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin! / Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 Mikä on sosiaalinen hätätilanne? Ilmoitusvelvollisuus, lainsäädäntö ja sosiaalityön keinot / Ritva Larsson
Klo 14.30 Milloin pitää olla huolissaan? Sosiaalisen hätätilanteen tunnistaminen terveydenhuollossa / Anna-Maria Ojala
Klo 14.55 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.05 Tapausesimerkkejä yhteisesti / Ritva Larsson ja Anna-Maria Ojala
Klo 15.45 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat / Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Linkki webinaariin: https://www.oppiportti.fi/op/owb00063

Oppimistavoitteet:

 • Julkaistaan myöhemmin.

Kohderyhmä:

Terveydenhuollon ammattilaiset sekä alan opiskelijat ja opettajat, jotka tarvitsevat perustietoa aiheesta.

Ohjelma:

Julkaistaan myöhemmin.

Linkki webinaariin: https://www.oppiportti.fi/op/owb00062