Palaa selaukseen

Oppiportin kevään 2024 webinaarien tallenteet

29/05/2024

Jälkitallenteet ovat osallistujien katsottavissa vuoden ajan webinaaripäivän jälkeisestä päivästä klo 12.00 alkaen.

Webinaareihin osallistuminen on koko henkilökunnalle maksutonta eikä edellytä erillistä ilmoittautumista.
Kirjautumisvaihtoehdot:

 • Käytä Duodecim-tunnuksia: valitse ”Oma Oppiportti” ja kirjaudu sisään.
 • Käytä organisaatiotiliä: valitse ”Oma Oppiportti” ja ”Kirjaudu organisaatiotilillä”.

 

Oppimistavoitteet:

 • Tiedät perusperiaatteet ADHD:n diagnosoinnista ja hoidosta.
 • Saat tietoa ADHD:sta ja oireiden ilmenemisestä eri ikäryhmissä.
 • Ymmärrät ammattilaisen roolin ADHD-oireisen hoidossa ja tukemisessa.
 • Osaat kohdata ADHD-oireisen arvostavasti.
 • Saat tietoa ADHD-oireisen arjen sujuvuutta tukevista keinoista.

Kohderyhmä:

Terveydenhuollon ammattilaiset sekä alan opiskelijat ja opettajat, jotka tarvitsevat perustietoa aiheesta.

Ohjelma:

Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin! / Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 ADHD:n diagnostiikka ja arviointi lääkärin näkökulmasta / Anita Puustjärvi
Klo 14.30 Miten diagnoosi näkyy arjessa? / Kirsi Saukkola
Klo 14.55 Hoidon yleiset periaatteet ja lääkehoito / Anita Puustjärvi
Klo 15.20 ADHD-oireisen kohtaaminen / Kirsi Saukkola
Klo 15.45 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat / Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Linkki webinaariin: https://www.oppiportti.fi/op/owb00049

Oppimistavoitteet:

 • Ymmärrät suun terveyden merkityksen osana iäkkään kokonaisterveyttä ja elämänlaatua.
 • Tiedät oman roolisi ja vastuusi iäkkään suun terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä.
 • Saat keinoja tehdä vaikuttavaa työtä.
 • Saat käytännön työkaluja arjen työhön.

Kohderyhmä:

Ikääntyneitä hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset etenkin kotihoidossa ja hoivayksiköissä. Webinaari soveltuu myös alan opiskelijoille ja opettajille.

Ohjelma:

Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin! / Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 Miksi suun terveys on tärkeää? / Päivi Siukosaari
Klo 14.30 Suun terveyden edistäminen / Niina Nivala-Huhtaniska
Klo 15.10 Kuiva suu / Päivi Siukosaari
Klo 15.30 Ikääntyneen suu osana kokonaisterveyttä / Päivi Siukosaari ja Niina Nivala-Huhtaniska
Klo 15.45 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat / Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Linkki webinaariin: https://www.oppiportti.fi/op/owb00050

Oppimistavoitteet:

 • Tiedät, mitä allergia on.
 • Tiedät, miten allergiaa hoidetaan.
 • Tunnistat potilaan, joka voisi hyötyä siedätyshoidosta.
 • Tiedät, miten siedätyshoitoa toteutetaan.

Kohderyhmä:

Perusterveydenhuollossa aikuispotilaita hoitavat ammattilaiset sekä alan opiskelijat ja opettajat, jotka haluavat päivittää tietonsa aiheesta.

Ohjelma:

Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin! / Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 Mitä allergia on? / Tuuli Heinikari
Klo 14.25 Allergian hoito / Tytti Suomalainen
Klo 14.40 Siedätyshoitoarvio / Tuuli Heinikari
Klo 15.00 Tablettisiedätyshoidon toteutus / Tytti Suomalainen
Klo 15.15 Pistossiedätyshoidon toteutus / Tytti Suomalainen
Klo 15.35 Siedätyshoito –mitä jatkossa? / Tuuli Heinikari
Klo 15.45 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat / Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Linkki webinaariin: https://www.oppiportti.fi/op/owb00051

Oppimistavoitteet:

 • Saat perustietoa kulttuuritaustan vaikutuksesta terveyteen ja sairauskäsityksiin.
 • Kohtaat rohkeasti eri kulttuuritaustasta tulevia ihmisiä.
 • Ymmärrät pakolaisuuden ja trauman vaikutuksen kohtaamiseen ja terveyteen.
 • Saat käytännön työkaluja kohtaamisiin ja vaikeiden asioiden puheeksi ottoon.

Kohderyhmä:

Terveydenhuollon henkilöstö ja alan opiskelijat, jotka haluavat perustietoa EKG:n iskemiatulkinnasta.

Ohjelma:

Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin! / Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 Tutkittua tietoa ulkomaalaistaustaisten terveydestä / Valentina Oroza
Klo 14.30 Kokemuksia monikulttuuristen asiakkaiden kohtaamisesta / Sari Rinta-Filppula
Klo 14.55 Pakolaisuus ja trauma kohtaamisessa / Valentina Oroza
Klo 15.20 Miten ottaa puheeksi vaikeita asioita? / Sari Rinta-Filppula
Klo 15.45 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat / Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Linkki webinaariin: https://www.oppiportti.fi/op/owb00052

Oppimistavoitteet:

 • Tunnistat AVH:n oireet.
 • Tiedät miten ja miksi AVH-potilaan vointia seurataan ja tarkkaillaan.
 • Tiedät AVH:n hoitomahdollisuudet.
 • Saat valmiuksia AVH-potilaan kohtaamiseen.

Kohderyhmä:

Terveydenhuollon henkilöstö sekä alan opiskelijat ja opettajat. Webinaari soveltuu myös hoidon tarpeen arviointia tekeville hoitajille.

Ohjelma:

Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin! / Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 Onko potilaallani AVH? / Marjaana Tiainen
Klo 14.35 Potilaan tarkkailu ja seuranta / Johanna Martin
Klo 15.05 Mitä erikoissairaanhoidossa tapahtuu? / Marjaana Tiainen
Klo 15.20 Moniammatillinen yhteistyö potilaan hoidossa sekä jatkohoitoa suunniteltaessa / Johanna Martin ja Marjaana Tiainen
Klo 15.45 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat / Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Linkki webinaariin: https://www.oppiportti.fi/op/owb00053

Oppimistavoitteet:

 • Päivität perustietosi astmasta.
 • Saat käytännönläheisiä vinkkejä omahoidon tukemiseen ja asiakkaan motivoimiseen.
 • Tunnistat merkit, jolloin potilaan hoitoa tulee tehostaa.
 • Tiedät millaista ohjausta ja neuvontaa apteekeissa voidaan antaa.

Kohderyhmä:

Aikuisia astmapotilaita kohtaavat ja hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset sekä alan opiskelijat ja opettajat.

Ohjelma:

Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin! / Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 Perustietoa astmasta / Tanja Utriainen
Klo 14.30 Apteekissa annettava ohjaus ja neuvonta / Johanna Salimäki
Klo 14.55 Omahoito ja motivointi / Tanja Utriainen
Klo 15.20 Apteekissa havaittuja ongelmia ja väärinymmärryksiä / Johanna Salimäki
Klo 15.45 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat / Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Linkki webinaariin: https://www.oppiportti.fi/op/owb00054

Oppimistavoitteet:

 • Saat keinoja muistisairaan ja hänen läheistensä voimavaralähtöiseen kohtaamiseen.
 • Tiedät, miten voit tukea ja ylläpitää muistisairaan aktiivista arkea sekä toimintakykyä.
 • Tunnistat olennaiset asiat muistisairaan voinnissa hyvän hoidon turvaamiseksi.
 • Saat vinkkejä hyvään konsultaatioon ja turvalliseen tiedonkulkuun.
 • Ymmärrät, miksi ennakoiva hoitosuunnitelma tehdään ja miten sitä toteutetaan.

Kohderyhmä:

Kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja muissa hoivayksiköissä työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset sekä alan opiskelijat ja opettajat.

Ohjelma:

Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin! / Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 Muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä kohtaaminen / Maiju Jämsä
Klo 14.35 Hyvää hoitoa moniammatillisesti / Marika Kandell
Klo 15.00 Aktiivinen arki / Maiju Jämsä
Klo 15.20 Ennakoiva hoitosuunnitelma / Marika Kandell
Klo 15.45 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat / Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Linkki webinaariin: https://www.oppiportti.fi/op/owb00046

Oppimistavoitteet:

 • Tiedät ja tunnistat vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä.
 • Osaat tunnistaa ja ennakoida sujuvaa vuorovaikutusta uhkaavia merkkejä.
 • Tunnistat osallistujien tunnetilojen merkityksen vuorovaikutustilanteessa ja tiedät, kuinka voi mukauttaa omaa toimintaasi vuorovaikutuksen sujumiseksi.
 • Saat konkreettisia keinoja haastavissa vuorovaikutustilanteissa selviytymiseen.

Kohderyhmä:

Terveydenhuollon ammattilaiset sekä opiskelijat ja opettajat.

Ohjelma:

Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin! / Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 Vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä / Mervi Kautto
Klo 14.25 Turvassa vastaanotolla / Kirsti Nurmela
Klo 14.45 Menikö tunteisiin? / Mervi Kautto ja Kirsti Nurmela
Klo 15.20 Miten selviydyn haasteista huolimatta? / Mervi Kautto ja Kirsti Nurmela
Klo 15.45 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat / Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Linkki webinaariin: https://www.oppiportti.fi/op/owb00055

Oppimistavoitteet:

 • Ymmärrät miten voit omalla toiminnallasi varmistaa turvallisen lääkehoidon toteutumisen.
 • Tunnistat turvallisen lääkehoitoprosessin eri vaiheet.
 • Tiedät suuren riskin lääkkeet.
 • Osaat käyttää turvallisen lääkehoidon työkaluja omassa työssäsi.

Kohderyhmä:

Lääkehoitoa toteuttavat hoitotyön ammattilaiset sekä alan opiskelijat ja opettajat.

Ohjelma:

Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin! / Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 Turvallinen lääkehoito osana potilas- ja asiakasturvallisuutta / Marianne Kuusisto
Klo 14.30 Lääkehoitoprosessin 10 oikein / Tiia Saastamoinen
Klo 14.55 Vaaratapahtumista oppiminen ja turvallisuuskulttuuri / Marianne Kuusisto
Klo 15.20 Vinkkejä turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen / Tiia Saastamoinen
Klo 15.45 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat / Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Linkki webinaariin: https://www.oppiportti.fi/op/owb00056