Palaa selaukseen

Virtuaalikirjaston kautta ei ole käyttöoikeutta kaikkiin aineistoihin ja pääsy vaihtelee organisaatioittain.
Jos et saa linkin kautta hakutulosta, kysy saatavuutta oman organisaatiosi kirjastosta tai tarkista oman yliopistosi aineistot.

Kirjat:

Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics 
Hoffbrand’s Essential Haematology
Endokrinologia
Veritaudit
Verensiirto-opas

Erikoistumiskoulutuksen toimipaikkakoulutuksessa käytettävät teokset:

Laurells klinisk kemi I praktisk medicin
Lääketieteellinen genetiikka
Laboratoriolääketiede
SFS-EN ISO 15189 Standardi, koulutusyksikössä käytössä oleva versio

Lehdet (katsausartikkelit ja kansainväliset suositukset, joista kliinis-kemialliset aiheet, 2 viimeistä täyttä vuosikertaa):

Clinical Chemistry
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (vapaasti saatavilla olevat artikkelit)
Blood
Clinica Chimica Acta (vapaasti saatavat artikkelit)
Duodecim
Lancet
Nature Medicine
New England Journal of Medicine
Suomen lääkärilehti

Muu aineisto:

Käypä hoito –suositukset
Terveydenhuollon lait ja asetukset kliiniseen laboratoriotoimintaan liittyviltä osilta. Hae kansalliselta säädöspalvelimelta (http://www.finlex.fi ) seuraavilla hakusanoilla: terveydenhuol*, laborator*, lääketiet*, vaarallisten aineiden kulj*