Palaa selaukseen

Virtuaalikirjaston kautta ei ole käyttöoikeutta kaikkiin aineistoihin ja pääsy vaihtelee organisaatioittain.
Jos et saa linkin kautta hakutulosta, kysy saatavuutta oman organisaatiosi kirjastosta tai tarkista oman yliopistosi aineistot.

Kirjat:

Treating and Preventing Adolescent Mental Health Disorders : What We Know and What We Don’t Know (Luvut I-VII)
Clinical Manual of Child and Adolescent Psychopharmacology
Guide to Psychoanalytic Developmental Theories
Psykiatria
Psykoterapiat
Adolescents and Their Families : An Introduction to Assessment and Intervention
Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria

Lisäksi suositellaan:

Lasten ja nuorten psykoterapia
Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat

Lehdet (tenttiä edeltävän kolmen vuoden ajalta):

Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology
Journal of Child Psychology and Psychiatry
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
Lisäksi alaa koskevat kotimaiset tieteelliset julkaisut ja lääketieteelliset aikakauslehtiartikkelit

Muu aineisto:

Suomalaiset nuorten psykiatriseen hoitoon liittyvät Käypä hoito -suositukset
Lainsäädäntö:
1. Sosiaali-ja terveydenhuollon peruslait  KansanterveysL ja A, ErikoissairaanhoitoL ja A, SosiaalihuoltoL ja A, TerveydenhuoltoL, A neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta, Oppilas- ja opiskelijahuoltoL
2. Täsmentävät erityislait L ja A potilaan asemasta ja oikeuksista, MielenterveysL ja A, LastensuojeluL ja A, KoulukotiA, L kehitysvammaisten erityishuollosta, PäihdehuoltoL, HuumausaineL
3. Alaikäisten asema ja sosiaaliturva YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, Sairausvakuutus L ja A, L vammaisetuuksista, L vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
4. Ammatin harjoittaminen Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva L ja A