Palaa selaukseen

Virtuaalikirjaston kautta ei ole käyttöoikeutta kaikkiin aineistoihin ja pääsy vaihtelee organisaatioittain.
Jos et saa linkin kautta hakutulosta, kysy saatavuutta oman organisaatiosi kirjastosta tai tarkista oman yliopistosi aineistot.

Kirjat:

Basic and Clinical Science Course : Sections 1-13. 2018-2019 tai myöhempi
Ophthalmology
The Fine Art of Prescribing Eyeglasses Without Making a Spectacle of Yourself

Lehdet (tenttiä edeltävän kolmen vuoden lehdet):

Acta Ophthalmologica
American Journal of Ophthalmology
JAMA Ophthalmology
Ophthalmology
Survey of Ophthalmology
Erityinen paino monikeskustutkimuksilla, yleiskatsauksilla ja näytönastekatsauksilla

Muu aineisto:

Käypä hoito -suositukset silmätautien alalla
Lääkintälainsäädäntö soveltuvin osin