Palaa selaukseen

Virtuaalikirjaston kautta ei ole käyttöoikeutta kaikkiin aineistoihin ja pääsy vaihtelee organisaatioittain.
Jos et saa linkin kautta hakutulosta, kysy saatavuutta oman organisaatiosi kirjastosta tai tarkista oman yliopistosi aineistot.

Kirjat:

Kuntoutuminen (työterveyshuoltoon soveltuvin osin)
Altistelähtöinen työterveysseuranta (TTL, Duodecim Terveysportti, Työterveys ja kuntoutus -tietokanta)
Työstä terveyttä (Duodecim Terveysportti, Työterveys ja kuntoutus -tietokanta)
Työelämän perustietoa (Duodecim Terveysportti, Työterveys ja kuntoutus -tietokanta)
Tykkää työstä: Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet
Terveyden edistäminen
Vakuutusratkaisut potilaan tukena
Epidemiologia ja biostatistiikka
Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -opas
Työperäiset sairaudet

Lehdet (kahden vuoden ajalta ennen kuulustelua):

Occupational and Environmental Medicine
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health
Työterveyslääkäri

Erikoisalaa koskevin osin:

Duodecim
Suomen lääkärilehti

Muu aineisto:

Käypä hoito -suositukset työterveyshuoltoon soveltuvin osin  hakusanalla  ”työterveyshuolto”
Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädäntö sekä muu lainsäädäntö työterveyshuollon toimintaa koskevilta osilta