Palaa selaukseen

Virtuaalikirjaston kautta ei ole käyttöoikeutta kaikkiin aineistoihin ja pääsy vaihtelee organisaatioittain.
Jos et saa linkin kautta hakutulosta, kysy saatavuutta oman organisaatiosi kirjastosta tai tarkista oman yliopistosi aineistot.

Kirjat:

The European Definition of General Practice / Family Medicine : Short Version
User’s Guides to the Medical Literature : Essentials of Evidence-Based Clinical Practice
Introduction to Epidemiology
Yleislääketieteen perusteet
Terveyden edistäminen

Lehdet (tenttiä edeltävän kolmen vuoden lehdet):

British Journal of General Practice
European Journal of General Practice

Scandinavian Journal of Primary Health Care
Yleislääkärilehti

Erikoisalaa koskevin osin:

Duodecim
Suomen lääkärilehti 

Muu aineisto:

Käypä hoito -suositukset soveltuvin osin
Perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan mallit sote-järjestelmässä, Hyvä käytäntö -konsensussuositus
Tärkeimmät lait ja asetukset yleislääkärin työssä