Palaa selaukseen

Tutkimus 1: Perustietoa tutkimuksesta

Kategoria: Julkaiseminen, Kirjoittaminen, Tutkimuksen tekeminen

Tutkijalle tai opinnäytetyön tekijälle

Tältä sivustolta löydät linkkejä ja apuvälineitä tutkimuksen tekemiseen, arviointiin ja kirjoittamiseen.

Muistathan selvittää ennen tutkimuksen aloittamista oman organisaatiosi tai tutkimusorganisaatiosi käytänteet, kuten tutkimuslupa-asiat.

Oppaat

Verkkokurssit

Aineistonhallinnan tarkoituksena on säilyttää tutkimusaineistot (data) ja niitä kuvaileva tieto (metatieto, metadata) käyttökuntoisena ja ja luotettavana sekä varmistaa tietosuoja ja tietoturva koko aineiston elinkaaren ajan.

Orcid on kansainvälinen pysyvä digitaalinen tunniste, jolla tutkija ja hänen työnsä voidaan yksilöidä. Lisätietoja tunnisteesta löydät esimerkiksi tutkijatunniste.fi -sivustolta.

Systemaattiset katsaukset ovat aikaa vieviä, joten niiden eri työvaiheisiin on kehitetty useita työkaluja. Kun tarvitset välineitä esimerkiksi tutkimussuunnitelman tekoon, mukaan otettavien tutkimusten valintaan tai dataekstraktioon, tutustu Systematic Review Toolboxiin. Osa työkaluista on ilmaisia, osa maksullisia. Toolboxia ylläpitää Dr Chris Marshall Newcastlen yliopistosta.

Oulun yliopiston kirjasto on koonnut oppaita ja kirjallisuuttasystemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja tiedonhaun tekemiseen: