Palaa selaukseen

Tutkimus 5: Viittaaminen ja viitteidenhallinta

Kategoria: Julkaiseminen, Kirjoittaminen, Tiedonhaku, Tutkimuksen tekeminen

Viitteet järjestykseen ja työkalut käyttöön

Viittaustyökalut kannattaa ottaa käyttöön heti tutkimuksen alkuvaiheessa.

Huomaathan, että eri organisaatioilla ja esimerkiksi tieteellisillä lehdillä on kullakin omat ohjeensa julkaisujen muotoiluun ja viittaamiskäytäntöihin.

Viitteidenhallintaohjelmaan voi siirtää viitteitä:

  • tietokannoista
  • usein myös lehtien sivuilta
  • pdf-tiedostoina

Viitteet voi järjestää kansioihin esimerkiksi aiheen, artikkelin tai projektin mukaan. Kun viitteet on viety järjestelmään, ohjelmalla voi tehdä lähdeviittaukset käsikirjoitukseen ja luoda lähdeluettelon. Ohjelmat sisältävät tuhansia valmiita viittaustyylejä, joita voi myös muokata.

Tampereen yliopiston kirjaston listaamia viitteidenhallintaoppaita

Zotero

Zotero on vapaasti käytettävissä oleva, avoimen lähdekoodin viitteidenhallintaohjelma. Siitä on käytettävissä työpöytä-, selain ja mobiiliversiot.

Helsingin yliopiston kirjaston Zotero-ohje

Tampereen yliopiston kirjaston Zotero-ohje

Mendeley

Mendeley on vapaasti verkossa käytössä oleva viitteidenhallintaohjelma. Tietokanta on Elsevierin tuottama ja sitä käytetään samoilla tunnuksilla kuin muitakin Elsevierin tuotteita.

Turun yliopiston Mendeley-opas