Tillbaka

Forskning 5: Referenshantering och skriva referenser

Kategori: Forskning, Informationssökning, Publicering, Skrivande

Referenser i ordning och verktyg för användning

Referensverktyg bör användas redan i början av forskningen.

Observera att olika organisationer och till exempel vetenskapliga tidskrifter har egna anvisningar för formatering av publikationer och referenspraxis.

Till referensprogrammet importerar du referenser:

  • från databaser
  • ofta även från tidskrifter
  • som pdf-dokument

Referenserna kan du ordna i mappar enligt t.ex. ämne, artikel eller projekt. När referenserna har importerats till systemet, kan programmet användas för att göra källhänvisningar till manuskriptet och skapa en referenslista. Programmen innehåller tusentals färdiga referensstilar, som också kan modifieras.

Referenshanteringsguider listade av Tammerfors universitets bibliotek

Zotero

Zotero är ett fritt tillgängligt referenshanteringsprogram med öppen källkod. Det har skrivbords-, webbläsar- och mobilversioner.

Helsingin yliopiston kirjaston Zotero-ohje (på finska)

Tampereen yliopiston kirjaston Zotero-ohje (på finska)

Zotero guide av Hankens bibliotek

Mendeley

Mendeley är ett fritt tillgängligt referenshanteringsprogram. Databasen är producerad av Elsevier och används med samma ID som andra Elsevier-produkter.

Turun yliopiston Mendeley-opas (på finska)

Mendeley guide av Hankens bibliotek