Tillbaka

Forskning 4: Skrivande och språkvård

Kategori: Forskning, Publicering, Skrivande

Att skriva vetenskaplig text

Under bifogade rubriker hittar du länkar till guider och anvisningar för språkvård, skrivande och rapportering.

Observera att olika organisationer och till exempel vetenskapliga tidskrifter har egna anvisningar för formatering av publikationer och referenspraxis.

Ett visuellt eller grafiskt abstrakt ersätter inte en sammanfattning i textform, utan hjälper läsaren att snabbt få en överblick över forskningen. Det beskriver kärnpunkterna i forskningen och målet är att få läsaren att fortsätta att läsa. Följ förläggar- eller tidskriftsspecifika anvisningar när du skapar ett visuellt abstrakt. Nedan finns som exempel länkar till anvisningar från några förläggare.