Tillbaka

Forskning 1: Grundläggande information om forskning

Kategori: Forskning, Publicering, Skrivande

Information till forskare eller arbetstagare som utför lärdomsprov

På den här sidan hittar du information om, och verktyg för, forskningsarbete, utvärdera och skriva.

Kom ihåg att ta reda på din egen organisations eller din forskningsorganisations praxis, såsom frågor om forskningstillstånd, innan du påbörjar forskningen.

Guider

Webkurser

Med datahantering menas hur forskningsmaterialet hanteras, organiseras och struktureras under hela forskningsprocessen. Forskningsdata och information om data (metadata) ska bevaras i användbart skick, och datasekretess och datasäkerhet ska säkerställas.

Orcid är ett register med unika och permanenta digitala identifikatorer för forskare. Det är öppet, offentligt och internationellt. Mera information hittar du på forskar-id.fi.

Att göra en systematisk översikt är tidskrävande, och därför har det också utvecklats många verktyg för processens olika skeden. Om du behöver hjälp med t.ex. utformande av forskningsplan, studieurval eller dataextraktion kan du bekanta dig med Systematic Review Toolbox (upprätthålls av Dr Chris Marshall, Newcastle University). En del av verktygen kan användas fritt.

Biblioteket vid Uleåborgs universitet har sammanställt guider och litteratur för systematisk litteraturöversikt och informationssökning: