Helli-ämnessökning

Sökningen omfattar samtidigt på flera databaser (t.ex. PubMed).

  1. Välj din organisation.
  2. Skriv en enkel sökfras i sökfältet (AND-, OR- och NOT-operatorerna behövs inte). Sökspråket är engelska.
  3. Klicka på Sök-knappen.

Länkar till mer detaljerande ansökninganvisningar på engelska hittar du här.

Du kan ge respons om det nya systemet via detta formuläret.

Det bästa sättet att hitta tidningar och böcker är genom Helli-publikationssökningen.