Palaa selaukseen

Tiedonhaku 2: Tutkimuskysymys ja hakusanojen valinta

Kategoria: Tiedonhaku, Tutkimuksen tekeminen

Tutkimuskysymys ohjaa tiedonhakua

Onnistuneen tiedonhaun ja tutkimuksen edellytys on selkeä ja fokusoitunut aihe ja tutkimuskysymys:

 • Se ohjaa tiedonhakua
 • Vastaa kysymykseen, mitä tietoa tarvitaan.
 • Tiedonhakua peilataan siihen koko hakuprosessin ajan.
 • Alustavaa eli orientoivaa tiedonhakua voidaan käyttää tutkimuskysymyksen tarkentamiseen selvittämällä, mitä aiheesta on jo tutkittu.

Tältä sivulta löydät apuvälineitä tutkimuskysymyksen muotoiluun ja hakusanojen valintaan.

PICO-asetelmaa ja -kysymyksiä käytetään hoidon vaikuttavuutta tutkittaessa, esimerkiksi systemaattisissa katsauksissa ja hoitosuosituksia laadittaessa.

PICO auttaa:

 • selkiyttämään ja muotoilemaan tutkimuskysymystä
 • tunnistamaan millaista tietoa tarvitaan
 • hakutermien valinnassa
 • hakustrategioiden laadinnassa
 • tutkimukseen mukaan tulevien artikkelien valinnassa

Lisää tietoa PICOn käytöstä tiedonhaussa
Tampereen yliopiston systemaattisen tiedonhaun opas

Tutkimuskysymys eli haun aihe on jäsennettävä käsitteiksi ennen systemaattista hakua. Käsite- tai miellekartan tekeminen voi selkeyttää aihetta ja auttaa löytämään hakusanoja.
Esimerkin käsitekartasta löydät tästä Oulun yliopiston oppaasta.

Tekoäly on otettu uutena työkaluna tutkimuskysymyksen muotoiluun, ideointiin ja hakusanojen valintaan.

Jos käytät tekoälyä:

 • Suhtaudu sen tuottamaan informaatioon kriittisesti.
 • Älä syötä tekoälypalveluihin henkilötietoja, luottamuksellisia tai salassa pidettäviä tietoja. Lähtökohtaisesti tiedot tallentuvat EU/EEA-alueen ulkopuolelle, eivätkä ole poistettavissa.
 • Tekoälyn käytöstä tutkimuksessa on kerrottava ja siihen on viitattava.
 • Seuraa alaa – tekoäly kehittyy ja siihen liittyvä tieto muuttuu jatkuvasti.

Lisää tietoa löydät täältä.