Palaa selaukseen

Tiedonhaku 5: Tekoäly tiedonhaussa

Kategoria: Tiedonhaku, Tutkimuksen tekeminen

Tekoäly on laaja käsite ja sillä tarkoitetaan tietokoneiden kykyä suorittaa ihmisen älykkyyttä vaativia tehtäviä ja taitoja, kuten oppimista, päättelyä, suunnittelua ja uuden luomista. Tekoälyä ja sen sovelluksia kehitetään jatkuvasti ja sitä hyödynnetään jo arjessa. Tietoa tekoälyn käytöstä tiedonhaussa ja opiskelussa löydät alla olevista oppaista:

Tiedonhaun opas: Tiedonhaku ja tekoäly – Tampereen yliopiston kirjasto

Kirjaston tekoälyopas – Turun yliopiston kirjasto