Palaa selaukseen

Tiedonhaku 4: Näyttöön perustuva tieto

Kategoria: Tiedonhaku, Tutkimuksen tekeminen

Näyttöön perustuva toiminta

Näyttöön perustuva lääketiede tai hoitotyö tarkoittaa ajantasaisen, systemaattisesti haetun ja arvioidun tutkimustiedon harkittua käyttämistä yksittäisiä potilaita koskevia hoitopäätöksiä tehtäessä. Näyttöön perustuvassa toiminnassa yhdistetään paras saatavilla oleva tieteellinen näyttö ja kliininen kokemus.

Vahvinta näyttöä edustavat luotettavaksi arvioituun tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset sekä järjestelmälliset katsaukset.

Tietoa näyttöön perustuvasta toiminnasta

Näyttöön perustuva tiedonhaku

Näyttöön perustuvaa tietoa sisältäviä aineistoja löydät Tutustu aineistoihin -osiosta.

Ohjeita näyttöön perustuvaan tiedonhakuun löydät Tiedonhaun oppaita -kortista.