Tillbaka

Informationssökning 4: Evidensbaserad information

Kategori: Forskning, Informationssökning

Evidensbaserad verksamhet

Evidensbaserad medicin eller omvårdnad innebär att utnyttja relevanta, granskade systematiska forskningsresultat som underlag för beslut om behandling för den enskilda patienten. I en evidensbaserad verksamhet kombineras bästa tillgängliga vetenskapliga evidens med klinisk erfarenhet.

Den starkaste evidensen representeras av rekommendationer som bygger på forskningsbevis och som bedömts som tillförlitliga samt systematiska översikter.

Information om evidensbaserad verksamhet

Evidensbaserad informationssökning

Du hittar material som innehåller evidensbaserad information i avsnittet Utforska material

Anvisningar för evidensbaserad informationssökning finns på kortet Guider för informationssökning.