Tillbaka

Informationssökning 2: Forskningsfråga och val av sökord

Kategori: Forskning, Informationssökning

Forskningsfrågan styr informationssökningen

En förutsättning för framgångsrik informationssökning och forskning är ett tydligt och fokuserat ämne och en tydlig forskningsfråga:

 • den styr informationssökningen.
 • svara på frågan, vilken information behövs.
 • Informationssökningen ska reflekteras till denna under hela sökprocessen.
 • En preliminär eller orienterande informationssökning kan användas för att precisera forskningsfrågan genom att ta reda på vilken forskning som redan finns i ämnet.

På denna sida hittar du hjälp för att formulera forskningsfrågan och välja sökord.

PICO:s design och frågor används för att studera behandlingens effektivitet, till exempel i systematiska översikter och vid utarbetande av behandlingsrekommendationer.

PICO hjälper till att:

 • klargöra och formulera forskningsfrågan
  identifiera vilken typ av information som behövs
  i valet av söktermer
  i utvecklingen av sökstrategier;
  i urvalet av artiklar som ska ingå i studien

För mer information om PICO se PICO modellen – video av Lunds universitet.

Forskningsfrågan eller ämnet för sökningen, måste struktureras till begrepp innan en systematisk sökning. Att göra en begrepps- eller tankekarta kan förtydliga ämnet och hjälpa dig att hitta nyckelord.

Exempel på begreppskarta finns i denna guide från Uleåborgs universitet (på finska) eller i guiden från Universitetsbiblioteket vid Karolinska Institutet.

Artificiell intelligens har tagits i bruk som ett nytt verktyg för utformning av forskningsfrågan, idéproduktion och val av sökord.

Om du använder artificiell intelligens:

 • Förhåll dig kritiskt till den information som den producerar.
 • Mata inte in personuppgifter, konfidentiella eller sekretessbelagda uppgifter i tjänster för artificiell intelligens. Som standard lagras uppgifterna utanför EU/EES-området och kan inte raderas.
 • Användning av artificiell intelligens i forskning ska rapporteras och refereras.
 • Följ branschen – artificiell intelligens utvecklas och informationen relaterad till den förändras fortgående.

Här hittar du mer information.