Tillbaka

ALLFO – Allmän finländsk ontologi

En trespråkig ontologi som innehåller främst allmänbegrepp (på finska Yleinen suomalainen ontologia - YSO).

Ämnesområde: Tvärvetenskaplig
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Svenska