Tillbaka

TERO – Ontologi för hälsa och välfärd

Innehåller alla begrepp i ordlistan för hälsofrämjande (TESA/HPMULTI), alla begrepp i Stakes ämnesordslista Stameta, delar av Arbetshälsoinstitutets ordlista samt cirka 2 500 MeSH-begrepp.

Ämnesområde: Arbetshälsa, Evidensbaserad praktik, Farmakologi, Fysioterapi och rehabilitering, Hälsoekonomi, Hälsovetenskap, Medicin, Näringsvetenskap, Odontologi, Psykologi, Socialarbete, Vårdvetenskap / Vårdarbete
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Finska, Svenska