Tillbaka

Informationssökning 5: Användning av artificiell intelligens

Kategori: Forskning, Informationssökning

Artificiell intelligens är ett omfattande begrepp och med det avses datorsystems förmåga att utföra uppgifter och färdigheter som kräver mänsklig intelligens, såsom inlärning, slutledning, planering och innovation. Artificiell intelligens och dess tillämpning utvecklas fortgående och den utnyttjas redan i vardagen.I guiderna nedan hittar du information om användning av artificiell intelligens i informationssökning och studier:

Tiedonhaun opas: Tiedonhaku ja tekoäly – Tampereen yliopiston kirjasto

Information Searching Guide: Information searching and AI – Tampere University Library

Kirjaston tekoälyopas – Turun yliopiston kirjasto

Librarian´s guide for Artificial Intelligence – University of Turku