Tillbaka

MeSH / SweMeSH

Medical Subject Headings (MeSH) är kontrollerad vokabulär inom disciplinet medicin.Denna SKOS-version baserar sig på 2022 versionen av MeSH och innehåller också den svenska översättningen av MeSH (SweMeSH).

Ämnesområde: Arbetshälsa, Evidensbaserad praktik, Farmakologi, Fysioterapi och rehabilitering, Hälsoekonomi, Hälsovetenskap, Medicin, Näringsvetenskap, Odontologi, Psykologi, Socialarbete, Vårdvetenskap / Vårdarbete
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Engelska, Svenska