Tillbaka

MeSH – Medical Subjet Headings

Medical Subject Headings eller MeSH är kontrollerad vokabulär inom disciplinet medicin.

Ämnesområde: Arbetshälsa, Evidensbaserad praktik, Farmakologi, Fysioterapi och rehabilitering, Hälsoekonomi, Hälsovetenskap, Medicin, Näringsvetenskap, Odontologi, Psykologi, Socialarbete, Vårdvetenskap / Vårdarbete
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Engelska