Tillbaka

Användning av Elsevier Science Direct -artiklar

Kategori: Materialanvändning

Tillgång till Elsevier-artiklar

De flesta organisationer har förvärvat rätten att öppna artiklar för Elsevier-tidningar, ingen licens har erhållits för tidningarna. Detta är
en mer ekonomiskt fördelaktig beställningsmodell. Priset på öppningen varierar beroende på antalet köpta polletter. För Mellersta Finland, Satakunta och Österbotten är Elseviers tidskrifter tillgängliga via ClinicalKey.

Bild på innehållsförteckningen för Elseviers tidskrift.

Bild på referencen av Elsevier tidskrift

Bild av bekräftar öppningen av Elseviers artikel