Tillbaka

Bruksanvisningar för Lexidrug (föreg. Lexicomp)

Kategori: Fjärråtkomst, Materialanvändning, Mobil app

Vad är Lexidrug?

Lexidrug är utformad för att  svara på frågor kring medicinering som uppstår i patientarbete och hos farmaceuter.

Lexidrug innehåller:

  • Omfattande och kontinuerligt uppdaterad internationell evidensbaserad läkemedelsinformation, inklusive doseringsrekommendationer, administreringsvägar, varningar och försiktighetsåtgärder samt riktlinjer för klinisk praxis och behandlingsrekommendationer från UpToDate®.
  • Nyligen godkända läkemedel, läkemedelsallergier, effektjämförelser, rekommendationer vid graviditet och amning, rekommendationer för olika specialgrupper.
  • Medicinska räknare, verktyg för läkemedelsinteraktion, läkemedelsjämförelser och andra kliniska verktyg.

Från din arbetsdator kan du nå Lexidrug direkt på https://online.lexi.com/lco/action/home

Du behöver en licenskod för att skapa ett mobil-ID.
Du kan få koden från biblioteket på välfärdsområdet eller begära den via e-post från adressen admin (at) virki.fi

  1. Skapa ett personligt mobil-ID https://www.lexi.com/account/create
  2. Ange koden i “Add a subscription by code”.
  3. Bekräfta e-postadressen med en PIN-kod.
  4. Ladda ner gratisappen från app store eller google play store och logga in med kontot du skapade.

Detaljerade instruktioner på engelska: http://www.wolterskluwercdi.com/cdi/codes/?universal=

Om du tidigare har använt Lexidrug-applikationen, uppdatera ditt mobil-ID med den nya  licenskoden på www.lexi.com/account “Add a subscription by code”.