Tillbaka

ARBLINE

Databas förknippad med arbetsmiljö och arbetsliv som innehåller referenser till böcker, rapporter, konferenspublikationer och avhandlingar tillgängliga på bibliotek i Sverige, samt offentligt material i fulltext. Materialet är till största delen på svenska.

Ämnesområde: Administrering och ledningsarbete, Arbetshälsa
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Svenska