Tillbaka

Campbell Library

Campbell Collaboration är ett internationellt forskningsnätverk, som producerar systematiska översikter inom det sociala, pedagogiska och straffrättsliga området.

Ämnesområde: Evidensbaserad praktik, Socialarbete, Utbildningsvetenskap
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Engelska