Tillbaka

Cinahl

Internationell fulltext eller referensdatabas för vårdvetenskap och relaterade områden.

Ämnesområde: Fysioterapi och rehabilitering, Hälsovetenskap, Medicin, Näringsvetenskap, Nyckeldatabaser inom hälsosektorn, Odontologi, Psykologi, Vårdvetenskap / Vårdarbete
Åtkomst: Mellersta Finland, Norra Karelen, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten
Språk: Engelska