Tillbaka

eAnatomy by IMAIOS

Interaktiv atlas över mänsklig anatomi och imaging med över 6700 bilder.

Ämnesområde: Fysioterapi och rehabilitering, Medicin, Odontologi, Vårdvetenskap / Vårdarbete
Åtkomst: Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Norra Karelen, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Södra Savolax, Södra Österbotten, Österbotten
Språk: Engelska