Tillbaka

EBSCO Open Dissertations

Lärdomsprov och avhandlingar från hela världen som kan läsas gratis. Innehåller databasen American Doctoral Dissertations.

Ämnesområde: Tvärvetenskaplig
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Engelska