Tillbaka

Forskning.fi

Universitetens och universitetssjukhusens publikationer sedan 2011 och yrkeshögskolornas publikationer sedan 2012. Publikationsmaterial finns också tillgängligt för vissa statliga forskningsinstitut.

Ämnesområde: Tvärvetenskaplig
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Engelska, Finska, Svenska