Tillbaka

Fysioterapirekommendationer (på finska)

Suomen Fysioterapeutit har publicerat tre egna fysioterapirekommendationer, som bygger på evidens från randomiserade kontrollerade studier.

Ämnesområde: Evidensbaserad praktik, Fysioterapi och rehabilitering
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Finska