Tillbaka

Health Systems Evidence

Engelskspråkig databas, som erbjuder information om utveckling och förnyande av hälso- och sjukvårdssystem samt om anskaffning av kostnadseffektiva program, tjänster och läkemedel. Tjänsten riktar sig speciellt till beslutsfattare, intressenter och forskare.

Ämnesområde: Administrering och ledningsarbete, Evidensbaserad praktik, Hälsoekonomi
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Engelska