Tillbaka

HEORO (Burden of illness database)

En databas som samlar studier om den mänskliga och ekonomiska bördan av sjukdomar, ekonomiska utvärderingar och mortalitet.

Ämnesområde: Hälsoekonomi
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Engelska